👏🏻🏆 แชมป์วอลเล่ย์เฟรชชี่ 2018 👍🏻 💕
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย💕
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 💕
🥇หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สวนดุสิต เข้มแข็ง 
#อาชีวอนามัยและความปลอดภัย #คณะวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 👍🏻👍🏻👍🏻🥇🥇🥇🥇🥇🥇