รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.sangfah.co.th/
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ : 02-3929923, 02-3925476, 02-3911163 ต่อ108, 114