นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับเข็มเกียรติยศพร้อมด้วยประกาศนียบัตร ในงานพิธีมอบรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2559 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ซึ่งมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ มีการพิจารณาให้รางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560
 width=
 width=
 width=
 width=
ขอแสดงความยินดี นายชวัลวิทย์ อธิคมวรพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *