หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตา (รอบที่ 2)
👉กำหนดสัมภาษณ์ทาง Online รอบโควตา (รอบที่ 2) วันที่ 1 เมษายน 2564
👉สามารถส่งผลงาน Portfolio มาได้ที่ surachat5601@gmail.com ส่งได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายละเอียดหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : http://entrance.dusit.ac.th/course/detail/51.html
– กำหนดการรับสมัคร
– กองทุนเพื่อการศึกษา :
– ข้อมูลอาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://dormitory.dusit.ac.th/dormitory/main.html#/map
📕วิธีสมัคร รอบ Quota
1. เข้าที่ https://entrance.dusit.ac.th/
2. คลิกเลือก “สมัครเรียน TCAS รอบ Quota”
3. คลิกเลือกที่ “Click สมัครเรียน ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota”
4. คลิกเลือกที่ “สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”
และกรอกข้อมูล และคลิกเลือก “สมัครเรียน”
5. กลับไปที่หน้า https://entrance.dusit.ac.th/ อีกครั้ง และคลิกเลือก “สมัครเรียน TCAS รอบ Quota” อีกครั้ง เพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัคร
6. ปริ้นใบสมัคร และชำระเงิน 300 บาท
👉ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินสดได้ที่
– ธนาคารกรุงเทพ
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
– เคาร์เตอร์เซอร์วิส

รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายละเอียดหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : http://entrance.dusit.ac.th/course/detail/51.html
– กำหนดการรับสมัคร
– กองทุนเพื่อการศึกษา :
– ข้อมูลอาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://dormitory.dusit.ac.th/dormitory/main.html#/map
📣ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ
1. รับรองปริญญาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2558
2. ปริญญาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. 2554
.
📣โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ
หลักสูตรมีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ เพื่อสร้างทักษะการปฏิบัติงานในบริษัทและสถานประกอบการ อาทิเช่น
– บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
– บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ฝึกทางด้านสาธารณสุขชุมชน)
– บริษัท SCG จำกัด (มหาชน)
– การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
– บริษัท นันทวัน จำกัด หรือ บริษัท Thai Obayashi ในด้านก่อสร้าง เป็นต้น
.
📣อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้ เช่น
– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
– นักวิชาการด้านสาธารณสุขชุมชน
– ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น
☎️สอบถามเพิ่มเติม 02-4239429
เปิดรับสมัครนักศึกษา 2564 รอบโควตา (รอบที่ 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *