หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

👉👉รอบที่ 2 Quota รับสมัคร 12 ตุลาคม 2563-18 กุมภาพันธ์ 2564🦄👑🍭
สมัครได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
👉👉รอบที่ 3 Admintion รับสมัคร วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564
📒 รหัสหลักสูตร (TCAS) : 11650101112701A
🔸️ สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com
🔸️ เกณฑ์การรับสมัคร
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายละเอียดหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : http://entrance.dusit.ac.th/course/detail/51.html
– กำหนดการรับสมัคร
– กองทุนเพื่อการศึกษา :
– ข้อมูลอาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://dormitory.dusit.ac.th/dormitory/main.html#/map

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-4239429

**ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *